stereo-02.png
06 cd8-5537 Zingtdeshoogsteneer
06 cd8-5537 Zingtdeshoogsteneer

Zingt des Hoogsten eer

€ 10,00

m.m.v het christelijk Genemuider Mannenkoorstereo o.l.v. Joh. Schrijver

Levering binnen 2-3 werkdagen
- +

Uitgebreide informatie


1.    Mijn hart, o Hemelmajesteit ( Psalm 108: 1, 2 )
2.    Twist met mijn twisters, Hemelheer ( Psalm 35: 1, 9 en 13 )
3.    Leer mij naar Uw wil te hand’len ( Psalm 86: 6 en 7 )
4.    O Heer de Koning is verheugd ( Psalm 21: 1, 5 en 13 )
5.    Maar ’t vrome volk, in U verheugd ( Psalm 68: 2 en 10 )
6.    O God, verlos mij uit de nood ( Psalm 54: 1 en 3 )
7.    Wie heeft lust de Heer te vrezen ( Psalm 25: 6 en 7 )
8.    U alleen, U alleen loven wij ( Psalm 75: 1, 4 en 6 )
9.    De Heer is mijn Licht ( naar Ps. 27 bew. Meindert Kramer )
10.    Maar, trouwe God, Gij zijt ( Psalm 3: 2 en 3 )
11.    God heb ik lief, want die getrouwe Heer ( Psalm 116: 1, 2, 3 en 10 )
12.    Ik hef tot U, die in de hemel zit ( Ps.123: 1 en 2 –bew. Klaas Jan Mulder )
13.    Juicht, o volken, juicht( Psalm 47: 1 en 4 )
14.    Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar Woord ( Psalm 56: 5 en 6 )
15.    Loof nu de Heer ( naar Ps. 150 M.L.Mc Phail / bew.Meindert Kramer )